Temeljno poslanstvo društva

 

Poslanstvo društva je v prizadevanju, da v njem koronarni bolniki ter osebe z enakimi ali podobnimi težavami lažje premagujejo posledice koronarne bolezni, nadaljujejo s programom strokovno vodene redne telesne vadbe, si medsebojno pomagajo zlasti preko skupinskih oblik druženja, pohodništva in strokovnih predavanj ter tako kljub bolezni ohranjajo pričakovano kvaliteto življenja.
 

Naša vizija

 

Vizija društva je zagotoviti organizirane oblike pomoči vsem, ki potrebujejo podporo v procesu vseživljenjske rehabilitacije po operativnih posegih ali zdravstvenih zapletih, odpravljati dejavnike tveganja na področju srčno žilnih bolezni ter promovirati zdrave načine življenja odrasle populacije.

 

 

Naše strategije

 

Za uresničitev poslanstva in vizije društvo skrbi tako, da organizira in pospešuje:

1. Strokovno vodeno skupinsko rehabilitacijsko vadbo, ki je prilagojena koronarnim bolnikom in poteka dvakrat tedensko v telovadnici ali na prostem;

2. Organizacijo strokovnih predavanj v zvezi s preprečevanjem srčno žilnih bolezni;

3. Strokovno pomoč pri doseganju boljših prehranjevalnih navad;

4. Organizacijo pohodov v naravi z druženjem in dobrodelnimi akcijami;

5. Sistematično merjenje krvnega tlaka in letne preglede maščob in sladkorja v krvi,

6. Vzpodbujanje članov, da sodelujejo v rednih kontrolah pri lečečem zdravniku;

7. Spremljanje učinkov vadbe in drugih preventivnih aktivnosti.

 

 

Povezave

 

Aktualno

REVMATOIDNA VNETNA OBOLENJA MED NAMI

Koronarno društvo Ilirska Bistrica vsako leto organizira po dve zdravstveno preventivni predavanji, ki nista namenjeni zgolj članom društva, ampak tudi vsem drugim zainteresiranim. Drugo letošnje predavanje s pogovorno delavnico, ki je potekalo v mali dvorani Doma na Vidmu 9. novembra, je bilo namenjeno spoznavanju revmatoidnih vnetnih obolenj. Predavanja in pogovora se je udeležilo preko 60 udeležencev. Nosilka teme z naslovom »Revmatoidna vnetna obolenja - prepoznavanje in obvladovanje« je bila zdravnica Svjetlana Drljača, dr. med., specialistka revmatologije iz Splošne bolnišnice Izola,

Več
OB SVETOVNEM DNEVU SRCA

Bolezni srca in ožilja že več desetletij sodijo med najpogostejše povzročitelje smrti na svetu. Letno zaradi teh bolezni, ki vključujejo tudi srčni infarkt, možgansko kap in srčno popuščanje, prezgodaj umre 20,7 milijona ljudi po svetu. To je bil povod, da je Svetovna zdravstvena organizacija  29. september  razglasila kot Dan srca. 

Več
SRČNO - PREKO CELEGA LETA

Obeti za letošnje leto Koronarnemu društvu Ilirska Bistrica niso bili ravno vzpodbudni. Zvišanje stroškov za najemnine telovadnic in poslovnih prostorov, za ogrevanje, za druženja in še kaj na eni strani, pa zmanjšanje letnega zneska dotacije občine in še usihanje števila sponzorjev na drugi strani, so vodstvo in članstvo spravile v hude skrbi. 

Več
PESTRA SEZONA V KORONARNEM DRUŠTVU

Kljub ne povsem prijaznim okoliščinam zaradi epidemije smo se ob koncu marca zbrali na občnem zboru in ga zaključili z druženjem članstva. Zastavili smo si obetaven program in kar takoj začeli z delom. 

 

Več